Liljevalchs konsthall

Information från 2008
   
Profil Liljevalchs är stockholmarnas egen konsthall. Vi visar konst och form i flera stora och generösa utställningar om året. Den jurybedömda Vårsalongen återkommer varje vår. Liljevalchs konsthall invigdes 1916 och är stans vackraste utställningsmiljö.
   
Antal besökare 100 000-150 000
   
Antal samtida konstutställningar 1-4
   
Antal anställda 12
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Kulturförvaltningen, Stockholms stad
   
Hemsida http://www.liljevalchs.se
   
E-post info@liljevalchs.stockholm.se
   
Policy Vi följer det statliga utställningsavtalet plus att vi vid separatutställningar ger konstnären ett extra produktionsbidrag, samt producerar en katalog. Ett undantag från denna regel är Vårsalongen som är öppen för alla att söka till dvs. både amatörer och professionella.
   
Visioner Vi fortsätter som vi brukar dvs. stödjer den samtida konstnären i praktik genom att erbjuda utställningsyta, teknik, katalog och arvodering.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 8 028 000 kr 29,7 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 3 205 000 kr 11,9 %
Bevakning 753 000 kr 2,8 %
Övrigt 15 004 000 kr 55,6 %
SUMMA 26 990 000 kr
   
Kommentar till budget Arvoden till konstnärer ingår i posten övriga kostnader.