Magasin 3 Stockholm konsthall

Information från 2008
   
Profil Magasin 3 Stockholm konsthall grundades 1987 och är en av Sveriges ledande institutioner för samtida konst. Sedan starten har konsthallen förknippats med omfattande presentationer av internationellt kända konstnärskap. Målsättningen är att aktivt medverka i det samtida kulturklimatet genom att introducera och presentera konstnärskap och stödja konstnärlig verksamhet.
   
Antal besökare Besökarstatistik ej offentlig
   
Antal samtida konstutställningar ca 6
   
Antal anställda 11
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Magasin 3 Stockholm konsthall drivs som en fristående kulturinstitution av den privatägda koncernen Proventus AB.
   
Hemsida http://www.magasin3.com
   
E-post art@magasin3.com
   
Policy Vi arbetar alltid med ersättning till konstnären i samband med utställning men formen varierar. I egenskap av samlande institution handlar det ibland om inköp av verk från konstnär, andra gånger bekostnad av produktion, utställningsarvode eller kombinationer av dessa former.
   
Visioner Vi har ingen statisk formulerad vision utan ser det som att vi är i ständig utveckling. Se även profil ovan.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Ekonomiuppgifter är ej offentliga.