Skissernas museum

Information från 2008
   
Profil Skissernas museum ställer ut och samlar på skisser och modeller till offentlig konst. "Skissernas musem ska vara ett internationellt ledande museum inom konst i offentlig miljö med syfte att samla och ställa ut skisser och modeller av konst till offentliga rum och platser samt förmedla kunskaper inom museets område, där den skapande processen - konstverkets tillkomst - står i centrum." Museet skapdes som idé på 1930-talet och öppnande sin första utställningssal 1941. Vi tillhör Lunds universitet, men bedriver framförallt en publik verksamhet. Viss undervisning sker på museet i ämnet konsthistoria med visuella studier.
   
Antal besökare 22 000
   
Antal samtida konstutställningar 4-6
   
Antal anställda 11,5 + extra personal
   
Kommun Lund
   
Huvudman Lunds universitet
   
Hemsida http://www.skissernasmuseum.se
   
E-post adk@adk.lu.se
   
Policy Vi betalar utställningsersättning i linje med de avtal som gjorts mellan staten och KRO. Avtalen är oftast muntliga.
   
Visioner Vi är noga med att ersätta konstnärerna vid utställningar och inköp.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 5 000 000 kr 36,8 %
Konstnärsarvoden 100 000 kr 0,7 %
Lokaler 6 000 000 kr 44,1 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 2 500 000 kr 18,4 %
SUMMA 13 600 000 kr
   
Kommentar till budget Administration samt verksamhet 1,7 miljoner kronor. Utställningsbudget 800 000 kronor. De stora kostnaderna ligger på lokalhyra och personal. Utställningsbudgeten innefattar ersättning till kostnärerna.