Härnösands Konsthall

Information från 2008
   
Profil Visar samtidskonst och Qvistska samlingen under hela året. Stor vikt läggs vid den pedagogiska delen och samarbete med de lokala konstnärerna.
   
Antal besökare 19 232
   
Antal samtida konstutställningar 16
   
Antal anställda 1,5
   
Kommun Härnösand
   
Huvudman Härnösands kommun, samhällsförvaltningen
   
Hemsida http://www.harnosand/konsthallen
   
E-post kjerstin.schenell@harnosand.se maria.oldenmark@harnosand.se
   
Policy Till enskilda konstnärer betalar vi 5 000 kronor i utställningsersättning. Vid 3-5 konstnärer 2 000 kronor per person, vid fler 1 000 kronor per person. Vi upprättar kontrakt vid varje utställning.
   
Visioner Vi önskar att kunna ge en anständig utställningsersättning framöver, samt betala frakt i båda riktningar vid samtliga utställningar. Nu betalar vi halva frakten med undantag för skrymmande installationer och skulpturer; då vi betalar vi hela.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 737 000 kr 41,4 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 655 000 kr 36,8 %
Bevakning 10 000 kr 0,6 %
Övrigt 378 000 kr 21,2 %
SUMMA 1 780 000 kr
   
Kommentar till budget Arvoden till konstnärerna ingår i övriga kostnader.