Botkyrka konsthall

Information från 2008
   
Profil Botkyrka konsthall verkar inom ett utvidgat fält av samtidskonsten. Under Botkyrka konsthall samlas ett "artists book"-förlag och ett internationellt forskningsbaserat ateljéprogram för konstnärer, arkitekter och aktivister. Utställningarna levandegörs av program och pedagogik i form av ett projektrum, specialvisningar, curerade konstrundor, seminarier, konserter, workshops, Häpnafestivalen med mera.
   
Antal besökare 17 000-21 000
   
Antal samtida konstutställningar ca 5 stora utställningar samt mindre projekt i projektrum
   
Antal anställda 5
   
Kommun Botkyrka
   
Huvudman Botkyrka kommun
   
Hemsida http://www.botkyrka.se/konsthallen
   
E-post botkyrkakonsthall@botkyrka.se
   
Policy Vi upprättar avtal vid varje utställning. Arvoderingen förhandlas fram utifrån konstnärens utställningsförslag och en bedömning av arbetet i relation till utställningen. En omprioritering av verksamhetsmedel har gjorts, och konstnärsarvodena uppgick 2008 till en totalsumma om 270 000 kr, jämfört med 60 000 kr år 2006, vilket var innan verksamheten omformulerades under nuvarande ledning. En viss del av dessa arvoden har gått till konstnärer som arbetat med att bygga utställningar.
   
Visioner Vi fortsätter att verka för bättre villkor och högre arvoden för konstnärer, genom samarbeten och genom att söka externa medel för att komplettera befintlig budget
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1 290 000 kr 35,8 %
Konstnärsarvoden 270 000 kr 7,5 %
Lokaler 1 135 000 kr 31,5 %
Bevakning 66 000 kr 1,8 %
Övrigt 839 000 kr 23,3 %
SUMMA 3 600 000 kr
   
Kommentar till budget Botkyrka konsthall hade 2008 en totalkostnad på 3,6 miljoner kronor, varav ca 1 miljon kronor bekostade lokalhyra.