Sandvikens konsthall

Information från 2008
   
Profil Arrangerar utställningar med samtida konst. Pedagogisk verksamhet i anslutning. Förvaltar kommunens konstinnehav.
   
Antal besökare 10 000
   
Antal samtida konstutställningar 8
   
Antal anställda 1
   
Kommun Sandviken
   
Huvudman Sandvikens kommun
   
Hemsida http://www.sandviken.se/konsthallen
   
E-post konsthallen@sandviken.se
   
Policy Vi följer KRO:s riktlinjer för mindre museer och medelstora konsthallar. Vi skriver kontrakt inför varje utställning. Konsthallen betalar frakt, vernissagekort, annonsering mm. Konsthallen tar 20 procent provision vid försäljning.
   
Visioner Vår ambition är att behålla vår praxis.
   
   
Kommentar till Reko Eftersom vi är en skattefinansierad institution tycker vi att det är ännu viktigare att ersätta konstnärerna för deras arbete.
   
Budget
Personal 600 000 kr 52,2 %
Konstnärsarvoden 50 000 kr 4,3 %
Lokaler 201 000 kr 17,5 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 299 000 kr 26,0 %
SUMMA 1 150 000 kr
   
Kommentar till budget Inköp och vård av konst sker via tilläggsanslag utanför budget.