Waldemarsudde

Information från 2008
   
Profil Prins Eugens konstsamling och konstnärskap visas i prinsens hem. 6-8 tillfälliga utställningar arrangeras per år.
   
Antal besökare 125 000-150 000
   
Antal samtida konstutställningar Varierar
   
Antal anställda 25
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Staten
   
Hemsida http://www.waldemarsudde.se
   
E-post --
   
Policy Prins Eugens Waldemarsudde upprättar alltid skriftliga avtal.
   
Visioner --
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 12 999 000 kr 43,0 %
Konstnärsarvoden 37 000 kr 0,1 %
Lokaler 7 348 000 kr 24,3 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 9 859 000 kr 32,6 %
SUMMA 30 243 000 kr
   
Kommentar till budget --