Jakobsberg konsthall

Information från 2008
   
Profil Kommunal konsthall.
   
Antal besökare ca 25 000
   
Antal samtida konstutställningar ca 6
   
Antal anställda 1
   
Kommun Järfälla
   
Huvudman Järfälla kommun, Järfälla kultur
   
Hemsida http://www.jarfalla.se
   
E-post mikael.falk@jarfalla.se
   
Policy Grundnivån är 4 000 kronor per utställning exklusive frakt.
   
Visioner Följer KRO:s arbete kring frågor om konstnärers arbetsvillkor.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget --