Örnsköldsviks museum & konsthall

Information från 2008
   
Profil Kulturhistoriskt museum med konsthall. Strävar efter att visa ett brett utbud av lokal, regional och nationell konst. Samarbete med det lokala konstlivet kommer att stå i fokus det närmsta året. Vi har större samlingar av skulptören Bror Marklund och målaren Gösta Werner.
   
Antal besökare 20 000
   
Antal samtida konstutställningar 10
   
Antal anställda 8
   
Kommun Örnsköldsvik
   
Huvudman Örnsköldsviks kommun
   
Hemsida http://www.museumkonsthall.se
   
E-post museum@ornskoldsvik.se
   
Policy Vi följer KRO:s rekommendationer för utställningsersättning. Avtal upprättas inför varje utställning.
   
Visioner Vi vill samverka med det lokal konstnärskollektivet.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1 500 000 kr 57,7 %
Konstnärsarvoden 100 000 kr 3,8 %
Lokaler 750 000 kr 28,8 %
Bevakning 150 000 kr 5,8 %
Övrigt 100 000 kr 3,8 %
SUMMA 2 600 000 kr
   
Kommentar till budget Personal- och lokalkostnaderna beräknade på den del av vår verksamhet som rör samtidskonsten.