Katrineholms konsthall-Kulturhuset Ängeln

Information från 2008
   
Profil Utställningsverksamhet med inriktning på regional, nationell och internationell samtidskonst och samhällstematiska utställningar.
   
Antal besökare 37 000
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 0,75
   
Kommun Katrineholm
   
Huvudman Katrineholms kommun
   
Hemsida http://www.katrineholm.se/kultur
   
E-post truls.olin@katrineholm.se
   
Policy Vi upprättar ett skriftligt avtal och ger 8 000 kronor i utställningsersättning (om vi inte hyr in utställningen) per utställning.
   
Visioner Vi genomför och utvecklar ett samarbete där samtidskonstnärer deltar i olika samhällsprojekt.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 337 000 kr 37,0 %
Konstnärsarvoden 48 000 kr 5,3 %
Lokaler 500 000 kr 54,9 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 25 000 kr 2,7 %
SUMMA 910 000 kr
   
Kommentar till budget Summan är ungefärlig då personal och lokal delas med andra verksamheter.