Norrköpings konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Norrköpings Konstmuseum är en plats för möten, dialog och oväntade upplevelser för alla åldrar. Bemötande och tillgänglighet, samarbete och samverkan är därför ledord för verksamhetens genomförande. Aktiviteterna ska uppmuntra det som är nyskapande och gränsöverskridande. Norrköpings Konstmuseum har en av landets främsta samlingar av svensk konst och en omfångsrik internationell grafiksamling. Museets grunduppdrag är att vårda, bevara, komplettera och sprida kunskap om konstsamlingen. Museet ska fördjupa kunskapen om enskilda konstnärskap och idéströmningar som påverkat konstens uttryck. Medel för att göra detta är samlingarnas presentation samt fördjupande utställningar. Konstmuseet ska även spegla aktuella strömningar inom svensk och internationell samtidskonst. Program, seminarier och pedagogisk verksamhet är verktyg för att aktualisera samtal och diskussioner om det som visas. Konstmuseet ska aktivt delta i samhällsplaneringen i Norrköping genom arbetet med kommunens offentliga konst.
   
Antal besökare Mellan 50-70 000 besökare per år
   
Antal samtida konstutställningar 2-4 utställningar. 2010: 2 utställningar Totalt antal utställningar/år: 5-7
   
Antal anställda 10,8
   
Kommun Norrköping
   
Huvudman Norrköpings kommun
   
Hemsida http://www.konstmuseet.se/konstmuseet
   
E-post Konstmuseet@norrkoping.se
   
Policy Vi upprättar avtal för varje utställning i dialog med utställande konstnär. För deltagande i grupputställning ersätts konstnären med 5 tkr sek + moms. För deltagande i separatutställning ersätts konstnären med 25 tkr sek + moms. Dessutom står Konstmuseet för samtliga transporter och försäkringar. I förekommande fall produktionskostnader samt resor och uppehälle. Allt i överenskommelse med utställande konstnär/-er. Avvikelser kan förekomma beroende på utställningstid samt representation.
   
Visioner Konstmuseet har idag ingen formulerad vision om hur vi vill arbeta med konstnärernas arbetsvillkor. Vi har en praxis sedan ht 2005 att tillämpa utställningsersättning. Vi har som målsättning att öka kunskapen om MU-avtalet lokalt för tjänstemän och politiker för att skapa förståelse för konstnärers arbetsvillkor. Konstmuseet arrangerar varje år föredrag och informationsträffar särskilt riktade till lokalt och regionalt verksamma konstnärer. Här kan nämnas informationskvällar om Bildkonstnärsfondens och IASPIS arbete samt workshop inför arbetet med konstområdet för Östergötlands kulturplan.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 5523 000 000 kr 48,2 %
Konstnärsarvoden 75 000 000 kr 0,7 %
Lokaler 2953 000 000 kr 25,7 %
Bevakning 308 000 000 kr 2,7 %
Övrigt 2610 000 000 kr 22,8 %
SUMMA 11469 000 000 kr
   
Kommentar till budget Budget 2010 från Kultur- och fritidsnämnd: 9 722 tkr Bidrag från regionförbundet Östsam: 170 tkr Resterande är intäkter.