Dunkers kulturhus

Information från 2008
   
Profil Dunkers kulturhus i Helsingborg är södra Sveriges största kulturhus. Det är en mötesplats för upplevelser, utsikter och insikter – ett hus fyllt av utställningar, konserter och aktiviteter av regionalt, nationellt och internationellt intresse. På Dunkers kulturhus finns historiens, samtidens och framtidens kultur samlat under ett tak.
   
Antal besökare 241 783 utställningsbesök år 2010 (besöksräknare i 7 olika utställningslokaler) 37 337 besökare registrerade via receptionen 2010
   
Antal samtida konstutställningar 7/år
   
Antal anställda 11 anställda på Utställningsavdelningen
   
Kommun Helsingborg
   
Huvudman Helsingborgs kommun
   
Hemsida http://www.dunkerskulturhus.se
   
E-post info@dunkerskulturhus.se
   
Policy Dunkers följer KRO-avtalet, som ett tydligt riktmärke och lägsta nivå för utställningsersättningar. (Eftersom Dunkers huvudman är Helsingborgs kommun, tillämpas inte MU-avtalet.)
   
Visioner Att värna goda arbetsvillkor för konstnärer är högt prioriterat för Dunkers kulturhus. Som institution har vi ett ansvar för att med ömsesidighet, förtroende och respekt utveckla och upprätthålla hållbara relationer med konstnärskollektivet och omgivande samhälle.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 4495 000 000 kr 26,0 %
Konstnärsarvoden 52 000 000 kr 0,3 %
Lokaler 3879 000 000 kr 22,4 %
Bevakning 1227 000 000 kr 7,1 %
Övrigt 7665 000 000 kr 44,3 %
SUMMA 17318 000 000 kr
   
Kommentar till budget Lokalkostnad avser hyreskostnad och kostnadsfördes på Dunkers kulturhus /museum&konst centralt. Utställningsavdelningens kostnader 2010 var 13 387 000. Anm: Eftersom Dunkers är ett kulturhus vars publika verksamhet är bred och vars organisation är komplex, är det svårt att ange ekonomiuppgifter som är specifika för endast konstutställningar. Uppgifterna får ovan ses som ungefärliga.