Borås konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Borås Konstmuseum satsar på utställningar med svensk och internationell bildkonst och är känt för sin unika samling av svensk samtida konst. Museet satsar särskilt på samtida skulpturer i det offentliga rummet och har ett särskilt uppdrag att arbeta med rörlig bild i Västra Götalandsregionen. Museet inrymmer Galleri 7 för lokala konstnärer, Galleri U för unga konstnärer, samt konstverkstäder för barn och vuxna.
   
Antal besökare 51.343 (varav betalande 21.343) för år 2010
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 8
   
Kommun Borås
   
Huvudman Borås stad
   
Hemsida http://www.boras.se/kultur/konstmuseum
   
E-post boras.konstmuseum@boras.se
   
Policy Arvode utbetalas enligt MU-avtalet. Oftast upprättas skriftliga avtal.
   
Visioner För att konstnärernas arbetsvillkor ska förbättras krävs en ständig dialog med konstnärerna. Utöver givna ramar som ska garantera konstnärerna trygghet – att institutionen står för produktionskostnader och utställningsersättning etc, handlar det om att vara lyhörd för det som är nytt och oprövat. Det är med andra ord viktigt att institutionen vågar testa och ge plats åt konstnärskap uatnför de mest etablerade leden. På Borås Konstmuseum ser vi bland annat vårt galleri U – för unga oetablerade konstnärer – som ett led i den riktningen.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 3719 000 000 kr 41,7 %
Konstnärsarvoden 291 000 000 kr 3,3 %
Lokaler 4882 000 000 kr 54,7 %
Bevakning 30 000 000 kr 0,3 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 8922 000 000 kr
   
Kommentar till budget --