Haninge konsthall

Information från 2008
   
Profil Samtidskonst
   
Antal besökare 23000
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 1
   
Kommun Haninge
   
Huvudman Haninge kommun
   
Hemsida http://www.haninge.se/kultur
   
E-post Konst@haninge.se
   
Policy Vår policy har hitintills varit att vid separatutställning betala en ersättning på 7000 kr. Samt en produktionskostnad på mellan 10 – 15 000 kr. Detta kan dock variera. Vid ett tillfälle under 2011 beställdes ett nytt verk av konstnären som köptes in till kommunens samling för 50 000 kr.
   
Visioner Vi har lämnat in en ansökan till förvaltningen om en utökning av vår budget för att få möjlighet att följa MU-avtalet. Svar meddelas under hösten 2011.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 477 000 000 kr 44,4 %
Konstnärsarvoden 86 000 000 kr 8,0 %
Lokaler 300 000 000 kr 27,9 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 211 000 000 kr 19,6 %
SUMMA 1074 000 000 kr
   
Kommentar till budget Ovanstående innehåller inte kostnader för inköp av teknik. Konsthallen har en anställd men har tillgång till marknadsförare och timanställda pedagoger och tekniker.