Hasselblad center

Information från 2008
   
Profil En av Hasselbladstiftelsens främsta uppgifter är att främja fotografi. Detta görs bland annat genom det årliga utdelandet av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset delades ut första gången 1980 och uppgår för närvarande till 1 miljon kronor. I stiftelsens utställningslokal Hasselblad Center visas 4-5 utställningar per år av både internationellt erkända och yngre nordiska fotografer. Stiftelsen bedriver även fotografisk forskning, driver ett forskningsbibliotek och delar årligen ut flera ateljéstipendier och stipendier för kvalificerade studier utomlands.
   
Antal besökare Ej offentligt.
   
Antal samtida konstutställningar 4-5 i huvudlokalen varav en avser Hasselbladpristagaren och en annan Ny nordisk Fotografi och ca 7 mindre och kortare utställningar i projektrummet.
   
Antal anställda 8
   
Kommun Göteborg
   
Huvudman Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
   
Hemsida http://www.hasselbladfoundation.org
   
E-post info@hasselbladfoundation.org
   
Policy Hasselbladstiftelsen, som inte omfattas av mellan svenska staten, KRO, med flera ingånget avtal, tillämpar lika fördelaktig produktions- och utställningsersättning. Varje enskilt samarbete med konstnärer regleras individuellt i ett skriftligt avtal.
   
Visioner Hasselbladstiftelsens strävar alltid efter att skapa bästa möjliga arbetsförutsättningar för de konstnärer vi samarbetar med.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget --