Svenska Institutet i Paris

Information från 2008
   
Profil Svenska institutet i Paris är en mötesplats för svensk-franska relationer inom kultur, vetenskap och samhällsliv. Vi bedriver utställningar, seminarier, filmvisningar, konserter, litteraturaftnar; allt som kan tankas främja de svensk-franska relationerna. Vi ger även kurser i svenska. I verksamheten finns ett café och vi jobbar med en rad events och uthyrningar för att nå det intäktskrav vi har.
   
Antal besökare Totalt antal besökare per år ca. 100 000 där utställningsverksamheten står för ca. 20 000 besökare
   
Antal samtida konstutställningar Minst en samtida konstutställning per år
   
Antal anställda 7,5
   
Kommun Ile de France
   
Huvudman Svenska Institutet
   
Hemsida http://www.institutsuedois.fr
   
E-post institutsuedois@si.se
   
Policy MU avtalet ligger till grund för utställningsersättningar och vi upprättar skriftliga avtal vid utställningarna. I vissa fal vill dock konstnärerna att dessa upprättas med deras Gallerister varför avtalen kan se annorlunda ut Vi samarbetar även med Filmform och Statens konstråd där vi inte upprättar direkta avtal med konstnärerna.
   
Visioner Visionen är att på ett generösare sätt kunna arbeta med beställningsuppdrag och betala i enlighet med det. Vi söker därför extra medel för detta men har ännu inte beviljats från vår huvudman.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 7283 000 000 kr 64,6 %
Konstnärsarvoden 559 000 000 kr 5,0 %
Lokaler 2140 000 000 kr 19,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 1286 000 000 kr 11,4 %
SUMMA 11268 000 000 kr
   
Kommentar till budget Arvoden och kostnadsersättningar totalt inte endast konstnärer och ingår delvis i personalkostnader