Tensta konsthall

Information från 2008
   
Profil Tensta konsthall är ett forum och ett kritiskt sammanhang för diskussion kring, främjandet av och produktionen av kultur över ett tvärsnitt av traditionella discipliner som kan kommunicera, utbilda och bidra till egenmakt på de internationella, nationella och lokala nivåerna. Vi betraktar olikheter som ett positivt värde, öppenhet som en riktlinje för beteende och generositet som en förmån. Tensta konsthall är tänkt att vara ett flexibelt socialt utrymme som utformats för att engagera publiken, oavsett dess ålder, etnicitet, kön och sociala bakgrund. Vår vision är att bli mönsterbilden för ett kulturellt nydanande och socialt engagerat internationellt centrum för samtida konst. Tensta konsthall har under de senaste tio åren utvecklat en mycket speciell roll i det svenska kulturlivet. Konsthallen grundades 1998 under Stockholms år som Europas kulturhuvudstad, och många av de mål som drogs upp då styr konsthallens verksamhet än idag: att spegla den kulturella mångfalden.
   
Antal besökare 12 000
   
Antal samtida konstutställningar 4-5
   
Antal anställda 4,5
   
Kommun Spånga
   
Huvudman Calle Nathanson
   
Hemsida http://www.tenstakonsthall.se
   
E-post info@tenstakonsthall.se
   
Policy Tensta konsthall har ett utvecklat system för skriftliga avtal med konstnärer, designers och curatorer.
   
Visioner Tensta konsthall försöker att jobba efter KRO:s rekommendation för konstnärens lön så långt det är möjligt.
   
   
Kommentar till Reko Vi välkomnar ett samtal med REKO där vi kan diskutera hur vi tillsammans kan påverka bidragsgivares prioritet att hitta en nivå för ersättning till konstnärer som motsvarar deras professionalitet.
   
Budget
   
Kommentar till budget Baserat på prognosen i december 2008, bokslutet färdigt februari 2009. Resultat före avskrivningar -173 715 kronor.