Nacka konsthall

Information från 2008
   
Profil Som sagt, jag är vikarie och har ej sett någon verksamhetsbeskrivning skriven härifrån. Jag skulle gärna formulera en. Däremot har konsthallen ett uppdrag från kommunen, om ni vill ha det kan jag hitta det och maila över. Nacka konsthall är en del av Nacka kulturcentrum och kostnad för ytor service osv delas. Jag kan inte utan att engagera en rad människor spjälka ut just konsthallens kostnader.
   
Antal besökare C:a 50-60000 per år
   
Antal samtida konstutställningar 8-12 per år
   
Antal anställda 0,6
   
Kommun Nacka
   
Huvudman Nacka kommun
   
Hemsida http://www.dieselverkstaden.se
   
E-post Info.dieselverkstaden@nacka.se
   
Policy Policy eller praxis finns inte nedtecknat. Skriftliga avtal tecknas med varje utställare. 30% provision vid sålda verk, dock jobbar inte konsthallen aktivt med att sälja konst.
   
Visioner Jobbar på att ha längre utställningsperioder insprängt med kortare perioder för intäkter till konsthallen, t.ex. elevutställningar, i syfte att få bättre ekonomi och komma upp i avtalsenliga arvoden till konstnärer enl. MU. Det skulle också vara önskvärt att få mer skjuts på försäljning av konst, men det är ett långsiktigt arbete som kräver en strategi. Samtidigt ger det förtjänst åt både konstnären och konsthallen. Undersöker möjligheterna för att starta en vänförening.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Budgeten för konsthallen går inte att spjälka ut. Budgeten för utställningsproduktionen är 100000 kr per år.