Passagen Linköpings konsthall

Information från 2008
   
Profil Inriktning på kvalitativ samtidskonst utifrån tre perspektiv: regionalt, nationellt och internationellt
   
Antal besökare 35 000
   
Antal samtida konstutställningar 7
   
Antal anställda 4
   
Kommun Linköping
   
Huvudman Linköpings kommun
   
Hemsida http://www.linkoping.se/passagen
   
E-post passagen@linkoping.se
   
Policy Ja, alla konstnärer får utställningsersättning och avtal upprättas alltid. Beroende på omständigheter, totalkostnader etc så brukar varje konstnär få 10 000 kr om det är 1-2 konstnärer per utställning. Vid grupputställningar betalas mindre. Konsthallen står i övrigt för alla kostnader: transporter, försäkringar, hotell, marknadsföring, medhjälp vid hängning/byggande av utställning, materialkostnader etc. Varje utställning kostar ca 150 000 kr.
   
Visioner Vi har presenterat MU-avtal för Kultur- och fritidsnämnden som beslutar om budgeten. Nämnden är medveten om de rekommenderade riktvärdena för statliga museer och vi strävar alltid efter att förbättra villkoren för konstnärerna och har alltid gjort det. Men det är nämnden som bestämmer budgeten och prioriteringar…
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1400 000 000 kr 36,8 %
Konstnärsarvoden 105 000 000 kr 2,8 %
Lokaler 750 000 000 kr 19,7 %
Bevakning 45 000 000 kr 1,2 %
Övrigt 1500 000 000 kr 39,5 %
SUMMA 3800 000 000 kr
   
Kommentar till budget I övriga kostnader ingår t ex transporter, marknadsföring, underhåll, material etc