Västerås konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Västerås konstmuseum är ett kommunalt museum som visar utställningar med framförallt svensk konst och verk ur den egna konstsamlingen. Museet ansvarar för stadens offentliga konst. Uppdragsgivare är Västerås Stad, Kultur- idrotts- och fritidsnämnden. Museet ingår i Västerås kulturverksamheter.
   
Antal besökare C:a 60.000 per år
   
Antal samtida konstutställningar Ca 5-6/år
   
Antal anställda 8,5
   
Kommun Västerås kommun
   
Huvudman Västerås stad
   
Hemsida http://www.vasteraskonstmuseum.se
   
E-post konstmuseet@vasteras.se
   
Policy Västerås konstmuseum begär extra anslag från Kultur-Fritids och Idrottsnämden, Västerås stad från och med 2012 för att kunna tillämpa MU-avtalet fullt ut. Inväntar politiskt beslut. Vi upprättar skriftligt avtal och utbetalar utställningsersättning i nuläget.
   
Visioner Vi vill följa MU-avtalet.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget 2010 års budget är ej relevant för kommande år eftersom museet under 2010 flyttade till nya lokaler med många extra engångskostnader. Museet var också stängt under en del av året.