Konsthallen i Luna kulturhus

Information från 2008
   
Profil Utställningar med internationell, nationell och regional samtidskonst. Konstnärlig utsmyckning, konstvård, konstpedagogik.
   
Antal besökare 44169
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 1,75
   
Kommun Södertälje
   
Huvudman Södertälje kommun
   
Hemsida http://www.sodertalje.se/konsthallen
   
E-post konsthallen@sodertalje.se
   
Policy Utställningsersättning enligt KRO:s riktlinjer. Vi skriver alltid avtal.
   
Visioner Stödja yrkeskåren på bästa möjliga sätt, även om vår budget är knapp och inte heller kommer bli bättre under 2012.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2022 328 000 kr 51,6 %
Konstnärsarvoden 108 380 000 kr 2,8 %
Lokaler 1777 000 000 kr 45,4 %
Bevakning 9 452 000 kr 0,2 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 3917 160 000 kr
   
Kommentar till budget Södertälje Konsthall ligger ihop med bibliotek, kreativ mötesplats för unga och ett Cafe tillsammans bildar dessa ett Kulturhus vilket innebär att flera kostnader ligger centralt på kulturhuset.