Konstnärshuset

Information från 2008
   
Profil Konstnärshuset är ett konstnärsägt galleri med utställningar i tre våningsplan.
   
Antal besökare 9500
   
Antal samtida konstutställningar 22
   
Antal anställda 2
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Svenska Konstnärernas Förening
   
Hemsida http://www.konstnarshuset.com
   
E-post Info.konstnarshuset@telia.com
   
Policy I dagsläget utgår ingen utställningsersättning. Skriftliga avtal upprättas vid varje utställning.
   
Visioner De främsta uppgifterna är att bedriva utställningsverksamhet och att förvalta det av föreningen och Konstnärsklubbens gemensamt ägda Konstnärshuset.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 510 000 000 kr 18,0 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 25 000 000 kr 0,9 %
Övrigt 2305 000 000 kr 81,2 %
SUMMA 2840 000 000 kr
   
Kommentar till budget --