Konsthallen i Luleå

Information från 2008
   
Profil Konsthallen i Luleå visar regional, nationell och internationell samtidskonst (i betydelsen nu levande konstnärer) av hög kvalitet. Stor vikt läggs vid den pedagogiska verksamheten med visningar av utställningar och arbete i Konsthallens egna ateljé. Lusten att se och förstå konstnärliga uttryck utvecklas och viljan att själv skapa uppmuntras. Konsthallen ansvarar även för kommunens konstsamling samt konsten i det offentliga rummet vilket bl a innebär att handlägga utsmyckningar enligt enprocentregeln.
   
Antal besökare Cirka 65 000 besökare
   
Antal samtida konstutställningar 15-20 utställningar med samtida konstnärer per år
   
Antal anställda 4
   
Kommun Luleå
   
Huvudman Luleå kommun
   
Hemsida http://www.kulturenshus.com
   
E-post konsthallen@lulea.se
   
Policy 3-5 000 kronor per utställning. Vi skriver avtal vid varje utställning. Konsthallen står för konstnärens resa och logi i samband med hängning och vernissage. Utgifter för försäkringar, transporter, annonser, vernissagekort och affischer betalas av konsthallen.
   
Visioner Vi vill förbättra utställningsersättningen. Vi vill hitta ett bra sätt att ersätta konstnärer som visar verk som inte kan köpas.
   
   
Kommentar till Reko Varför frågar inte Reko hur resor, transporter, logi, försäkringar och marknadsföring etc. i samband med utställningar finansieras? Vi skulle kunna betala en högre ersättning till konstnärerna om dom själva stod för denna kostnad. Frågan om försäljningsprovisionens storlek saknas också, den kan ju variera mellan 0 – 50%.
   
Budget
Personal 1943 000 000 kr 87,2 %
Konstnärsarvoden 121 000 000 kr 5,4 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 164 000 000 kr 7,4 %
SUMMA 2228 000 000 kr
   
Kommentar till budget Konstnärsarvodena avser både utställningshyra och rena arvoden.