Bonniers konsthall

Information från 2008
   
Profil Bonniers konsthall i centrala Stockholm är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Med ett program som består av utställningar, seminarier, publikationer, visningar, ateljé för gästkonstnärer och mycket mer, stödjer Bonniers konsthall tillkomsten av och mötet med samtidskonsten.
   
Antal besökare 80 000
   
Antal samtida konstutställningar Ca 5-6/år
   
Antal anställda 10 heltidsanställda
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Bonnier Holding
   
Hemsida http://www.bonnierskonsthall.se
   
E-post info@bonnierskonsthall.se
   
Policy Bonniers konsthall utgår från KRO:s rekommendationer kring ersättning. Varje enskilt samarbete med konstnärer regleras individuellt i ett skriftligt avtal.
   
Visioner Se Policy.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Bonniers konsthalls ekonomiska uppgifter är inte offentliga.