Uppsala konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Blandad, konsthistoria, samtid, samlingar, keramik från Upsala-Ekeby samt Uppsala universitets konstsamling.
   
Antal besökare 44000
   
Antal samtida konstutställningar 7
   
Antal anställda 6,75
   
Kommun Uppsala
   
Huvudman Uppsala kommun
   
Hemsida http://www.uppsala.se/sv/kulturfritid/kultur/konst-museer/uppsala-konstmuseum/
   
E-post elisabeth.fagerstedt@uppsala.se
   
Policy Museet står för: utställningsersättning, produktionskostnader, resekostnader, transport, marknadsföring, skribentarvoden, översättararvoden, tryckkostnader, tekniker, utställningsteknik, byggnationer i lokalerna samt guidepersonal.
   
Visioner Ett brett, spetsigt och utmanande uppdrag.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 3220 000 000 kr 35,0 %
Konstnärsarvoden 920 000 000 kr 10,0 %
Lokaler 2208 000 000 kr 24,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 2852 000 000 kr 31,0 %
SUMMA 9200 000 000 kr
   
Kommentar till budget Kostnadsposten konstnärsarvoden avser hela utställningsverksamheten som beskriven under Policy.