Skellefteå konsthall

Information från 2008
   
Profil Skellefteå Konsthalls ambition är att förmedla och fördjupa de frågeställningar som rör den samtida konstscenen nationellt och ibland internationellt. Konsthallen arbetar också utanför den vita kuben där besökaren kan möta konsten på oväntade platser och i nya former.
   
Antal besökare C:a 20000
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 1
   
Kommun Skellefteå
   
Huvudman Skellefteå kommun
   
Hemsida http://www.skelleftea.se/kultur
   
E-post kultur@skelleftea.se
   
Policy Vi upprättar alltid skriftliga avtal där utställningsersättning och eventuellt produktionsstöd ingår. Vi har alltid följt KRO:s tidigare riktlinjer och ligger någorlunda i linje med Mu-avtalets krav. Konsthallen står också för boende, resa, frakt och traktamenten i samband med en utställning. Vi tar ej heller någon provision vid eventuell försäljning.
   
Visioner Visionen är att följa MU-avtalet helt och hållet och få våra politiker att stötta frågan.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 312 000 000 kr 51,0 %
Konstnärsarvoden 115 000 000 kr 18,8 %
Lokaler 184 167 000 kr 30,1 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 611 167 000 kr
   
Kommentar till budget --