Malmö konsthall

Information från 2008
   
Profil Malmö Konsthall, som öppnades 1975, har ett av Nordens största rum för den samtida konsten. Arkitekten Klas Anshelm har skapat ett utställningsrum med stor flexibilitet, en generös rymd och ett fantastiskt ljus. Malmö Konsthalls främsta uppgift är att visa både internationell och nationell konst från modernismens klassiker till aktuella experiment. En omfattande pedagogisk verksamhet bedrivs för både barn och vuxna. I C-salen visas mindre utställningar som ett komplement eller som en del av den stora hallens utställningar. Bokhandeln erbjuder förutom Malmö Konsthalls egen produktion av kataloger, affischer och vykort m.m. ett brett urval konstlitteratur från olika förlag och museer i hela världen. Vi har öppet 360 dagar om året med fri entré till utställningarna - en mötesplats för alla!
   
Antal besökare 171 801
   
Antal samtida konstutställningar 10
   
Antal anställda 7 heltid + 8 deltid + timanställda
   
Kommun Malmö
   
Huvudman Malmö stad
   
Hemsida http://www.konsthall.malmo.se/
   
E-post info.konsthall@malmo.se
   
Policy Vi har en policy och betalar utställningsersättning. Vi gör avtal från projekt till projekt.
   
Visioner Vi har normalt sett ett tätt och bra samarbete med konstnärerna och vill gärna fortsätta med det. Vi för en direkt dialog om konstverk och utställning och strävar efter flexibiltet inför krav och önskemål från konstnären. Vi stöttar ofta produktionen av nya verk.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 7800 000 000 kr 41,5 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 7200 000 000 kr 38,3 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 3800 000 000 kr 20,2 %
SUMMA 18800 000 000 kr
   
Kommentar till budget Arvode till konstnären är avhängigt utställningens storlek. Bevakningskostnader ingår i personalkostnad. Kostnad för extrapersonal ligger under övriga kostnader.