Kristinehamns konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Modern och samtida konst (Början av 1900-talet till nu).
   
Antal besökare 10 000 – 15 000
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 7
   
Kommun Kristinehamn
   
Huvudman Kristinhamns kommun
   
Hemsida http://www.kristinehamnskonstmuseum.com
   
E-post Info.konstmuseum@kristinehamn.se
   
Policy Kontrakt vid varje utställning. När budgeten tillåter betalar vi ut någon form av utställningsersättning eller produktionskostnad. Inget avtal finns. Vi arbetar för att få en budgetförstärkning så att vi alltid kan betala utställningsersättning.
   
Visioner Vi vill följa den ersättningsmall som arbetats fram (MU-avtalet).
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2562 000 000 kr 55,0 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 1293 500 000 kr 27,8 %
Bevakning 70 000 000 kr 1,5 %
Övrigt 733 000 000 kr 15,7 %
SUMMA 4658 500 000 kr
   
Kommentar till budget --