Färgfabriken

Information från 2008
   
Profil Färgfabriken är en konsthall och ett samtidslaboratorium med ett interdisciplinärt arbetssätt som öppnar för nya kopplingar och möten. Vår verksamhet skapar förutsättningar för att ifrågasätta traditionella uppfattningar inom konst, arkitektur och samhällsutveckling. Färgfabriken drivs som en fristående stiftelse utan vinstintresse, den är politiskt och religiöst obunden.
   
Antal besökare Ca 47 000
   
Antal samtida konstutställningar 9
   
Antal anställda 4
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Stiftelsen Färgfabriken
   
Hemsida http://www.fargfabriken.se
   
E-post frontdesk@fargfabriken.se
   
Policy Färgfabriken upprättar alltid skriftliga avtal för varje utställning. Vi betalar alltid utställningsersättning och oftast medverkandeersättning.
   
Visioner Stärka deras (konstnärernas) rätt till bättre ersättningar och arbetsvillkor.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Inga uppgifter.