Bildmuseet

Information från 2008
   
Profil Bildmuseet är ett museum för konst och visuell kultur. Museet visar utställningar med internationell samtida konst samt konsthistoria och andra visuella uttrycksformer. Merparten av utställningarna är egenproducerade. Bildmuseet har inga samlingar.
   
Antal besökare Ca 45 000
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 6
   
Kommun Umeå
   
Huvudman Umeå universitet
   
Hemsida http://www.bildmuseet.umu.se
   
E-post info@bildmuseet.umu.se
   
Policy Bildmuseet utgår från MU-avtalet. Skriftliga avtal upprättas vid varje utställning.
   
Visioner Vi strävar efter att även i framtiden följa MU-avtalet. I dagsläget omfattar MU-avtalet endast svenska utställande konstnärer. Bildmuseet försöker att i möjligaste mån hålla motsvarande ersättningsnivåer även när det gäller utländska konstnärer.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2964 832 000 kr 33,7 %
Konstnärsarvoden 150 338 000 kr 1,7 %
Lokaler 3228 869 000 kr 36,7 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 2459 528 000 kr 27,9 %
SUMMA 8803 567 000 kr
   
Kommentar till budget Utställningar som sträcker sig över årsskiftet redovisas antingen under första eller andra året. Utställningsersättning till några av de konstnärer som ställde ut på Bildmuseet under slutet av 2010 utbetalades under 2011.