Konsthall C

Information från 2008
   
Profil Konsthall C drivs som en ideell förening och kan beskrivas som ett offentligt konstverk av Per Hasselberg, ett stadsförnyelseprojekt initierat av det lokala föreningslivet och en konstinstitution. Konsthallen ligger inrymd i ena halvan av centraltvättstuga i Hökarängen. Centraltvättstugan som idé och historiskt projekt utgör också grunden för Konsthall C:s verksamhet vars program diskuterar samhällsbygge, utopi, grannskap och demokrati. På det sättet kombineras platsens historia med samtida konst och aktuella samhällsfrågor – såväl lokalt som internationellt. Undersökning och diskussion är en viktig del både i arbetssätt och programverksamhet.
   
Antal besökare 3200
   
Antal samtida konstutställningar 7 (konsthallen) + 10 (centrifug)
   
Antal anställda Ca 1.6 heltidsanställda
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Kulturföreningen Konsthall C
   
Hemsida http://www.konsthallc.se
   
E-post info@konsthallc.se
   
Policy Vi använder oss av MU-avtalets ersättning nivåer för utställningsersättning. Vi upprättar avtal med samtliga medverkande konstnärer vid varje utställning.
   
Visioner Öppen dialog kring ersättningar, transparens kring utbetalade ersättningar och tydliga i ansökningar vad det gäller ersättning till konstnär, då vi ser ansökningar som ett sätt att påverka.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 532 780 000 kr 43,7 %
Konstnärsarvoden 144 752 000 kr 11,9 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 11 867 000 kr 1,0 %
Övrigt 530 699 000 kr 43,5 %
SUMMA 1220 098 000 kr
   
Kommentar till budget Tillkommer ersättningar till konstnärer på 80 000 sek som betalats av samarbetsinstitutioner till konstnärer inom Konsthall C:s utställningsprogram.