Kulturhuset

Information från 2008
   
Profil Kulturhus med gallerier, scener, barnverksamhet, bibliotek, workshops mm för unga, restauranger mm.
   
Antal besökare Utställningar 363 000, Totalt KH 1 430 350 (exkl DesignTorget, Stadsteatern, rest.)
   
Antal samtida konstutställningar C:a 11, svenska och internationella
   
Antal anställda C:a 75
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Stockholms stad - Kulturförvaltningen
   
Hemsida http://www.kulturhuset.stockholm.se
   
E-post info.kulturhuset@stockholm.se
   
Policy Avtal upprättas inför varje utställning. MU-avtalet följs.
   
Visioner Fortsatt arbete enl MU-avtalet.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 40214 000 000 kr -1,8 %
Konstnärsarvoden 392 000 000 kr 0,3 %
Lokaler 25000 000 000 kr -11,6 %
Bevakning 2200 000 000 kr 1,4 %
Övrigt 87000 000 000 kr 0,7 %
SUMMA 154806 000 000 kr
   
Kommentar till budget Siffrorna avser hela Kulturhusets verksamhet.