Tyresö konsthall

Information från 2008
   
Profil Visar samtidskonst blandat med temautställningar och samarbeten med lokala skolor och föreningar
   
Antal besökare 26 000
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 1
   
Kommun Tyresö kommun
   
Huvudman Tyresö kommun
   
Hemsida http://www.tyreso.se
   
E-post kulturen@tyreso.se
   
Policy Ingen ersättning. Kulturenheten bekostar vernissagekort samt transporter. Skriftligt avtal upprättas.
   
Visioner Har som mål att ge utställarna ersättning.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Konsthallen har ingen egen budget utan konstverksamheten ingår i kulturenhetens budget för kulturarrangemang.