Wip:sthlm

Information från 2008
   
Profil wip:sthlm är ett samarbete mellan närmare 100 konstnärer och innefattar ett ateljéhus, en konsthall, ett residence och en liten butik med konstnärsproducerade böcker.
   
Antal besökare ca 3000
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 0
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Den ekonomiska föreningen (oberoende)
   
Hemsida http://www.wipsthlm.se
   
E-post info@wipsthlm.se
   
Policy wip:konsthall upprättar skriftliga överenskommelser och har som ambition att följa KRO:s riktlinjer angående ersättning. Beroende på budget och upplägg så varierar dock överenskommelser med medverkande.
   
Visioner Visionen är att följa KRO:s riktlinjer som ett minimum.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 222 000 000 kr 69,1 %
Konstnärsarvoden 3 500 000 kr 1,1 %
Lokaler 6 000 000 kr 1,9 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 90 000 000 kr 28,0 %
SUMMA 321 500 000 kr
   
Kommentar till budget Personalkostnaderna var för en konstsamordnare på halvtid som finansierades av Kraft&Kultur, en överenskommelse som inte gäller 2011. Övriga kostnader är produktionskostnader för 5 utställningar. Vid ett tillfälle kunde vi erbjuda ett arvode till en konstnär.