Väsby konsthall

Information från 2008
   
Profil Väsby Konsthalls Vänner (VKV) är en ideell förening som bedriver utställningsverksamhet i Väsby Konsthall. Salonger, separat- och samlingsutställningar.
   
Antal besökare 4 840
   
Antal samtida konstutställningar 19
   
Antal anställda 1
   
Kommun Upplands Väsby
   
Huvudman Väsby Konsthalls Vänner
   
Hemsida http://www.vasbykonsthall.com
   
E-post info@vasbykonsthall.com
   
Policy Utställningsersättning söks från Sveriges Konstföreningar. Konstnärerna får ingen konstnadsersättning i samband med utställning. Avtal upprättas vid separat- och grupputställningar. Annonser och vernissagekort bekostas av Väsby Konsthall.
   
Visioner Som ideell förening kämpar Väsby Konsthall själv för överlevnad och är i högsta grad beroende av kommunalt stöd.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 106 000 kr 19,5 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 231 000 kr 42,5 %
Bevakning 7 000 kr 1,3 %
Övrigt 200 000 kr 36,8 %
SUMMA 544 000 kr
   
Kommentar till budget --