Gotlands konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Konstmuseet har en konstsamling samt ett flertal tillfälliga utställningar per år. Tonvikten på verksamheten ligger på de tillfälliga utställningarna som oftast visar samtidskonst, men också konsthantverk och design. Utställningarna är oftast nationella eller regionala, men även internationella förekommer. Museet har ett uttalat Östersjöperspektiv.
   
Antal besökare Cirka 6777
   
Antal samtida konstutställningar 4
   
Antal anställda 2 stycken:1 verksamhetsansvarig/curator, 1 reception/kassa
   
Kommun Gotlands Kommun
   
Huvudman Föreningen Gotlands Fornvänner
   
Hemsida http://www.gotlandsmuseum.se
   
E-post info@gotlandsmuseum.se
   
Policy Utställningsersättning utgår enligt tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning. Ett avtal som har upprättats för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar mellan svenska staten och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografernas Förbund. Vi betalar utöver visningsersättning också för resa och logi vid installering samt att vi betalar ut ett produktionsbidrag i vissa fall. Vi upprättar skriftliga avtal vid varje utställning.
   
Visioner Vår vision är att kunna betala ut mer än visningsersättning, vi vill ha möjligheten att betala ut skälig lön till konstnärerna för utfört arbete i samband med och inför en utställning. Att kunna ge ett större produktionsbidrag är också en viljeriktning vi har.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 784 242 000 kr 40,2 %
Konstnärsarvoden 126 000 000 kr 6,5 %
Lokaler 580 366 000 kr 29,7 %
Bevakning 66 151 000 kr 3,4 %
Övrigt 396 052 000 kr 20,3 %
SUMMA 1952 811 000 kr
   
Kommentar till budget Under övriga kostnader ingår bl a. utställningskostnader; byggnationer, transporter samt resa, logi och produktionsbidrag till konstnärer.