Växjö konsthall

Information från 2008
   
Profil Verksamhet för samtidskonst
   
Antal besökare 30000
   
Antal samtida konstutställningar 7
   
Antal anställda 2,25
   
Kommun Växjö kommun
   
Huvudman Växjö kommun
   
Hemsida http://www.vaxjo.se/konsthall
   
E-post konsthall@vaxjo.se
   
Policy Alltid utställningsersättning för utställande konstnärer. Verksamheter täcker samtliga kostnader i samband med utställlningsproduktion samt ersätter alla konstnärens utlägg i samband med utställning. Skriftliga avtal upprättas. Ibland ingår även inköp av konst från utställande konstnär.
   
Visioner Utrymme för praxis för medverkansersättning är en vision.
   
   
Kommentar till Reko Hej Reko! Vi skulle föredra en enklare undersökning där vi skickar in uppgifter om deltagande konstnärer och därefter tar ni kontakt med dessa och frågar ut dem om vederbörande institution följt avtal och rekommendationer. Frågorna och budgetuppställning i sin nuvarande form är ganska kantiga och bristfälliga. I övrigt är det ett bra syfte!///Växjö konsthall
   
Budget
Personal 500 000 000 kr 22,9 %
Konstnärsarvoden 100 000 000 kr 4,6 %
Lokaler 500 000 000 kr 22,9 %
Bevakning 80 000 000 kr 3,7 %
Övrigt 1000 000 000 kr 45,9 %
SUMMA 2180 000 000 kr
   
Kommentar till budget --