Exercishallen norr

Information från 2008
   
Profil Utställare av samtidskonst samt seminarier och workshops kopplade till dessa.
   
Antal besökare 9123
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 5
   
Kommun Östersund
   
Huvudman Jämtlands läns landsting
   
Hemsida http://ny sida under upparbetning
   
E-post ingrid.printz@jll.se
   
Policy Policyn är att använda MU avtalet i samarbete med svenska konstnärer samt ersätta konstnärens kostnader. Vi upplever också att användandet av MU avtalet hjälper konstnären att ta betalt för det egna arbetet och tiden som åtgår för att utföra detta.
   
Visioner Vi använder och ska fortsätta att använda MU-avtalet. Avtalet hjälper oss i vårt arbete att arvodera konstnärerna på ett korrekt och skäligt sätt. MU-avtalet är ett viktigt verktyg i att höja statusen på konstnärens arbetsinsatser och det hjälper offentliga organisationer och företag att budgetera för konstnärliga arbeten. Vi vill bidra till att det ska gå att livnära sig som konstnär och att det ska ses som ett yrke med status.
   
   
Kommentar till Reko En av våra mest besökta och lyckade utställningar var vår sommarutställning med Marianne Lindberg De Geer och Carl Johan De Geer. Inför utställningen pågick också en av de mest spännande förhandlingen av alla med MU avtalet som grund. MU avtalet var ovärderligt vid denna förhandling och nyttan med MU avtalet för båda parter kan inte nog understrykas.
   
Budget
Personal 1407 881 000 kr 36,3 %
Konstnärsarvoden 996 129 000 kr 25,7 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 24 955 000 kr 0,6 %
Övrigt 1449 806 000 kr 37,4 %
SUMMA 3878 771 000 kr
   
Kommentar till budget --