Tomelilla konsthall

Information från 2008
   
Profil Konsthallen skall visa god samtida konst och design. Konsthallen skall rikta sig till en bred målgrupp och besökarna skall mötas av olika temperament, konstarter, olika tekniker och uttryck. Såväl det etablerade som det nya och oväntade skall förekomma i konsthallen. Konsthallens verksamhet skall ha karaktären av mångsidighet och variation. Verksamheten väjer Målsättningen är att utställningarna skall hålla hög kvalitet.
   
Antal besökare 22537
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 1,6
   
Kommun Tomelilla
   
Huvudman Tomelilla kommun
   
Hemsida http://www.tomelilla.se/kultur/konsthall/
   
E-post konsthallen@tomelilla.se
   
Policy Vi upprättar skrifliga avtal vid varje utställning.Vi ersätter alltid de omkostnader som konstnären har i samband med utställning. Står alltid för transporter, resor, marknadsföring. Tyvärr ingen utställningeersättning men försker att alltid köpa något verk av konstnären vid utställning
   
Visioner MU-avtalenhar nu från statlig nivå nått ner till regional nivå och vi hoppas att vi i samarbete med Region Skåne kan implementera det på kommunal nivå. Detta är diskussioner som kommer att föras under 2011.
   
   
Kommentar till Reko Jag vill gärna ha ett utdrag från enkäten samt sammanställning tack.
   
Budget
Personal 851 000 000 kr 36,0 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 977 000 000 kr 41,3 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 538 000 000 kr 22,7 %
SUMMA 2366 000 000 kr
   
Kommentar till budget I lokalkostnaden ingår omkostnader för städ, larm mm. I övriga kostnader ingår marknadsföring, resor, transporter, hängningskostnader mm