Ystads konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Ett konstmuseum med en samling sydsvensk och dansk konst främst ifrån 1900-talet. Visar hutställningar främst av samtida karaktär men även en del historiska.
   
Antal besökare 31 000
   
Antal samtida konstutställningar 8
   
Antal anställda 5,5
   
Kommun Ystads kommun
   
Huvudman Ystads kommun
   
Hemsida http://www.konstmuseet.ystad.se
   
E-post konstmuseet@ystad.se
   
Policy alla konstnärer får någon form av ersättning. Ibland upprättar vi skriftliga avtal men inte alltid
   
Visioner Vi arbetar mot bättre förutsättningar för konstnärerna där vi kan följa MU avtalet. Vi bad om ökad budget för det i år, vi fick halva beloppet av vad vi eskade.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2500 000 000 kr 63,8 %
Konstnärsarvoden 70 000 000 kr 1,8 %
Lokaler 1200 000 000 kr 30,6 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 150 000 000 kr 3,8 %
SUMMA 3920 000 000 kr
   
Kommentar till budget bevakningskostnader ingår i personalkostnader