Nationalmuseum

Information från 2008
   
Profil Nationalmuseums ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri. skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt och konsthantverk från äldre tid till nutid. Nationalmuseums uppdrag är vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingarna, att tillgängligöra samlingarna publikt genom utställningar, annan pedagogisk verksamhet samt utlån.
   
Antal besökare NM 355 922 PEW 143 923 + 415 410 besökare på andra utställningsplatser, som bl a Gripsholms slott, Drottningholm, Antikmuseet m fl
   
Antal samtida konstutställningar 1
   
Antal anställda 153
   
Kommun Stockholm
   
Huvudman Staten
   
Hemsida http://www.nationalmuseum.se
   
E-post info@nationalmuseum.se
   
Policy Vi följer alltid de villkor för utställningsersättning som utarbetats och beslutats av KUR, KRO, KIF m fl. Vi upprättar alltid skriftliga avtal med medverkande konstnär vid utställning.
   
Visioner Vi kommer fortsättningsvis att följa de övergripande avtal som sluts mellan olika berörda intresseorganisationer och statens representanter. Vi informerar alltid konstnärerna om hur vi arbetar och på vilken grund utställningsersättning, o/e produktionsersättning beräknas och utbetalas.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 85 265 000 kr 47,5 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 37 272 000 kr 20,8 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 57 052 000 kr 31,8 %
SUMMA 179 589 000 kr
   
Kommentar till budget Bevakningskostnader reovisas inte separat. Utställningsersättning om 52 687 kr utbetalades under år 2010 och ingår i övriga kostnader.