Landskrona konsthall

Information från 2008
   
Profil utställningshall för tillfälliga utställningar företrädesvis bildkonst, skulptur, foto, arkitektur
   
Antal besökare 23 300
   
Antal samtida konstutställningar 7
   
Antal anställda 1,75
   
Kommun Landskrona
   
Huvudman kommun
   
Hemsida http://www.landskrona.se
   
E-post birthe.wibrand@landskrona.se
   
Policy ingen utställningsersättning, kostnader ersätts, skriftliga avtal
   
Visioner vi arbetar för att införa ersättning, står med i konstplan
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 657 900 000 kr 41,7 %
Konstnärsarvoden 24 752 000 kr 1,6 %
Lokaler 579 000 000 kr 36,7 %
Bevakning 9 000 000 kr 0,6 %
Övrigt 308 500 000 kr 19,5 %
SUMMA 1579 152 000 kr
   
Kommentar till budget 308 500 inkluderar sophämtning, fönsterputsning, marknadsföring, kontorsmaterial, utställningshyror, trävaror, försäkringskostnader, målarfärg samt avskrivningar för anläggningar av dess 308500 är 175 000 sk utställningshyror dvs de medel som kan användas till utställningsproduktion totalt övrigt är enligt ovan.