Edsvik konsthall

Information från 2008
   
Profil Edsvik Konsthall är en kulturell mötesplats för konst- och kulturintresserade människor i alla åldrar. Utöver den omfattande utställningsverksamheten har vi också en konstskola på heltid, workshops och kurser. Vi har idag en internationell utställningsverksamhet samtidigt som vi också arbetar med lokala krafter, dels genom ett årligt samarbete med Konstrundan i Sollentuna, dels genom Sollentunas skolprojekt, där vi i ett aktivt samarbete med Sollentunas bildlärare stärker kommunens skolors skaparprocess och erbjuder den breda publiken att ta del av resultaten från densamma i en stor utställning varje vår. Edsvik Konsthall erbjuder ett mycket rikt program med workshops, seminarier, kortkurser och konstresor.
   
Antal besökare 15000
   
Antal samtida konstutställningar 17
   
Antal anställda 6
   
Kommun -
   
Huvudman Ricardo Donoso
   
Hemsida http://www.edsvik.com
   
E-post kontakt@edsvik.com
   
Policy Vi har ingen allmän utställningspolicy, utställningsvillkoren är individuell anpassat till konstnären. 2010 kunde vi fortfarande ersätter konstnärenas kostnaer i sambdand med utställning. 2011 är det inte möjligt längre.
   
Visioner Vi sträver alltid att förbättra samarbete med konstnärerna.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Informationsavdelning har ingen insyn i uppgifterna.