Arbetets museum

Information från 2008
   
Profil Samtidsmuseum med fokus på arbete och arbetsliv utifrån genus, etnicitet och klass.
   
Antal besökare 218 000
   
Antal samtida konstutställningar 13
   
Antal anställda 28
   
Kommun Norrköping
   
Huvudman ABF, KF,LO, Sensus, TCO
   
Hemsida http://www.arbetetsmuseum.se
   
E-post info@arbetetsmuseum.se
   
Policy Vi är skyldiga att följa MU-avtalet. Det finns en risk i att tvingas att visa mindre foto i framtiden på grund av höga ersättningskostnader.
   
Visioner Vi vill som part bli tillfrågad då övergripande ersättningsregler diskuteras.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Har inte alla uppgifter med kort varsel