Dalslands konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Konstfäste i VGregionen,med ett uppdrag att visa konst, hantverk, design, foto, m.m. med en profil som har naturen som fokus.
   
Antal besökare 16 000
   
Antal samtida konstutställningar 12 st
   
Antal anställda 2 årsarbeten fördelat på 6 personer
   
Kommun Mellerud
   
Huvudman Stiftelsen Dalslands museum &konsthall
   
Hemsida http://www.dalslandskonstmuseum.se
   
E-post info@dalslandskonstmuseum.se
   
Policy Utställande konstnärer får del av VGregionens utställningsersättning, som vill följa KROs avtal. Museet betalar frakt, all marknadsföring och enkelt boende i samband med vernissagen. Konstnären har inga utlägg för utställningen mer än själva produktionskostnaden. Vid försäljning tar museet 30% provision. Vi skriver kontrakt.
   
Visioner Vi har ca 1,5 miljoner i omsättning per år. Det skall räcka till tre byggnader,larm, försäkringar, el och drift+ en park, löner 2 årsarbeten, 12 st utställningar, marknadsföring och museets utveckling. Visionen är att överleva!
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Har redogjort för vår omsättning. Vi har 100 000 avsatt för utställningar och 100 000 för marknadsföring. Själva ersättningen till konstnärerna går utanför. Pengar till det(från VGregionen) slussas via oss, direkt till konstnärerna rakt av.