Kalmar konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Länsmuseum för konst, konsthistoriska fördjupningar, spetsig samtidskonst och särskild profil mot konsten i Nordöstra Europa.
   
Antal besökare 22 500
   
Antal samtida konstutställningar 12 på museet, 1 vandringsutställning, 3 internationella med svenska konstnärer
   
Antal anställda 12
   
Kommun Kalmar
   
Huvudman Kalmar konstförening/Regionförbundet i Kalmar Län
   
Hemsida http://www.kalmarkonstmuseum.se
   
E-post info@kalmarkonstmuseum.se
   
Policy Vi betalar alltid minst 5000 kr vid separat eller mindre grupputställning till svenska konstnärer. Vissa kostnader ersätts, avtal skrivs ibland, beroende på utställningens karaktär och omfattning.
   
Visioner Vi vill helt följa MU-avtalets policy. Detta finns nu inskrivet i Regionförbundets olika strategidokument och leder förhoppningsvis till en finansiering som gör det möjligt.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 5826 000 000 kr 47,7 %
Konstnärsarvoden 160 000 000 kr 1,3 %
Lokaler 3000 000 000 kr 24,6 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 3219 000 000 kr 26,4 %
SUMMA 12205 000 000 kr
   
Kommentar till budget --