Karlskrona konsthall

Information från 2008
   
Profil Med uppdrag att visa samtidskonst med varierade uttryck och tekniker. Pedagogiska visningar för skolor och allmänhet.
   
Antal besökare 8821
   
Antal samtida konstutställningar 7 st (varav Karlskrona konstförening arrangerat 2 utställningar)
   
Antal anställda 1,5 st
   
Kommun Karlskrona kommun
   
Huvudman Karlskrona kommun
   
Hemsida http://www.karlskrona.se/konsthall
   
E-post konsthallen@karlskrona.se
   
Policy Vi har lagt upp om våra villkor och policy på http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/Utstallningsvillkor-/ vi upprättar kontrakt, vi följer Kro:s riktlinjer för mindre konsthall. Vi står för transport, resor och logi i samband med utst.
   
Visioner Att inte avvika från vår policy gällande våra utställningsvillkor. Att följa MU-avtalet, att uppdatera oss regelbundet. Att samarbeta med gästande konstnär/er och i möjligaste mån vad vår budget tillåter, vara tillmötesgående i konstnärerns egna vision/arbetskostnader.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 834 000 000 kr 45,4 %
Konstnärsarvoden 30 000 000 kr 1,6 %
Lokaler 682 000 000 kr 37,1 %
Bevakning 70 000 000 kr 3,8 %
Övrigt 222 000 000 kr 12,1 %
SUMMA 1838 000 000 kr
   
Kommentar till budget Bevakningskostnader: här har jag lagt marknadsföring. Övriga: Drift, Omkostnader bygge, teknik mm. Karlskrona konstförening ger utställningsersättning enligt SKR till sina utställare. Vi bekostar dock deras marknadsförning; annons, affish, v-kort.