Sundsvalls museum

Information från 2008
   
Profil Museum med fasta utställningar inom områdena konst och lokalhistoria. Tillfälliga utställningar inom områden som konst, design, lokalhistoria, naturkunskap m.m.
   
Antal besökare ca 90000
   
Antal samtida konstutställningar 10 st
   
Antal anställda 15 st (alla jobbar inte med konst)
   
Kommun Sundsvall
   
Huvudman Sundsvalls kommun
   
Hemsida http://www.sundsvall.se/museum
   
E-post sundsvalls.museum@sundsvall.se
   
Policy Vi har två lokaler för tillfälliga utställningar. En större och en mindre. Då vi har konstutställningar betalar vi en utställningsersättning på 20 000 :- per utställning för den stora lokalen och 7 000 :- per utställning för den mindre lokalen. Vi står för kostnader i samband med utställningen såsom resor, frakt, boende.
   
Visioner Vår vision är att utifrån de förutsättningar vi har kunna betala konstnärerna en skälig ersättning i samband med att de ställer ut hos oss.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Jag kan inte ange en lokal eller personalkostnad då vi är ett stads, kultur och konstmuseum med ett brett ämnesområde. Merparten av våra lokaler utgörs av fasta utställningar och personalen innefattar allt från intendenter, museitekniker, antikvarier, fotograf, fotoarkivarie, byggnadsantikvarie m.m. Vi har emellertid en budget för tillfälliga utställningar på ca 400 000 :- per år men dessa medel täcker även tillfälliga kulturhistoriska utställningar m.m.