Bror Hjorths Hus

Information från 2008
   
Profil Bror Hjorthstiftelsens ändamål är att förvalta och vårda arvet efter Bror Hjorth. Däri ingår konst, egendom samt Bror Hjorths hem och ateljé. Detta skall hållas samlat och tillgängligt för allmänheten i museiform i Bror Hjorths Hem och ateljé. Vidare skall stiftelsen verka för att underlätta studier av Bror Hjorth och hans konst. Vid sidan av detta bedrivs en omfattande pedagogisk verksamhet främst inriktad mot grundskolan, men även förskolor, gymnasier, universitet och vuxengrupper. 2010 deltog drygt 550 grupper i den pedagogiska verksamheten. Vidare genomförs 6-9 utställningar i en tillbyggd konsthall. Utställningsprogrammet varierar och omfattar olika tekniker och inriktningar och såväl levande som döda svenska och utländska konstnärer visas.
   
Antal besökare 17619
   
Antal samtida konstutställningar 3 (varav 2 med svenska konstnärer)
   
Antal anställda 3,85
   
Kommun Uppsala Kommun
   
Huvudman Uppsala Kommun
   
Hemsida http://www.brorhjorthshus.se
   
E-post info@brorhjorthshus.se
   
Policy Bror Hjorths Hus upprättar alltid skriftliga avtal med konstnärerna och ersätter utställande konstnärer med kostnader som uppkommer i samband med utställningarna, och som angivits i avtalet. Tanken är att konstnären inte skall behöva stå för några kostnader. Ambitionen är att följa MU-avtalet avseende utställningsersättningsnivåerna. Hittills har inte betalats medverkansersättningar.
   
Visioner Visionen och förhoppningen är att i framtiden kunna följa Mu-avtalet.
   
   
Kommentar till Reko Hör gärna av er om ni har några frågor! Hälsningar, Tomas Järliden Museichef, Bror Hjorths Hus
   
Budget
Personal 2703 000 000 kr 77,7 %
Konstnärsarvoden 32 000 000 kr 0,9 %
Lokaler 551 800 000 kr 15,9 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 193 600 000 kr 5,6 %
SUMMA 3480 400 000 kr
   
Kommentar till budget Bevakningskostnader: Ingen specifiserad siffra finns.