Konsthallen Trollhättan

Information från 2008
   
Profil Konsthallen Trollhättan är en kommunal konsthall som visar ett brett urval av lokal, nationell och internationell samtidskonst. Årligen arrangeras ett tiotal utställningar med ambitionen att utifrån dessa skapa möten och samtal.
   
Antal besökare 15 917
   
Antal samtida konstutställningar 10
   
Antal anställda 2
   
Kommun Trollhättan
   
Huvudman Trollhättans Stad
   
Hemsida http://www.periferi.nu
   
E-post konsthallen@trollhattan.se
   
Policy Utställningsersättning: 7 000 kr för separatutställningar och 10 000 kr för grupputställningar. Denna ersättning gäller inte för elevutställningar, kulturföreningar, salonger samt utställningar där Konsthallen på ett tydligt sätt producerat utställningen. Övriga utgifter som ingår i utställningens budget är: Transporter, affisch, vernissagekort, utskick, annonsering och annan marknadsföring. Konsthallen Trollhättan tar sedan 2005 ingen provision på sålda verk. För närvarande görs inga skriftliga avtal såvida inte konstnären önskar detta.
   
Visioner Vi skall se över hur vi kan utveckla samarbeten med konstnärer som vi kan timanställa.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 869 859 000 kr 49,6 %
Konstnärsarvoden 62 000 000 kr 3,5 %
Lokaler 595 000 000 kr 33,9 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 228 000 000 kr 13,0 %
SUMMA 1754 859 000 kr
   
Kommentar till budget --